MaKCseV- SZÖVŐ

makcsev_szovo

“A lényeg nem a tömeg és nem a látható; a lényeg, a cserkészetnek alapfundamentuma az őrs, a gyermeknek legszűkebb, sajátos, bensőséges szervezete.”

                                                                                           Teleki- hagyaték

Jó munkát! Több év tapasztalatát összegyúrva döntöttünk amellett, hogy ebben a cserkészévben ismét megszervezésre kerül a MaKCseV-SzöVŐ. Ehhez kérjünk mindannyiótok részvételét és támogatását. Vannak olyanok, akik korábbi félreértések miatt zárkóznak el a vetélkedőtől (bármilyen problémával meg lehet minket keresni) vagy mert nincs túl nagy nyeremény a végén (bár közhelyes, de a vetélkedővel mindenki nyer). Ne zárkózzatok el és ne döntsétek el ti a gyerekeitek helyett, hogy ezen nem veszünk részt.

A MaKCseV-SzöVŐ céljai:

 A körzet csapatainak mozgósítása és a csapatok közötti ismerkedési lehetőség megteremtése.

 Az őrsi rendszerre alapuló csapatmunka bővítése.

 Az őrs tagjai közötti együttműködés fejlesztése.  Az őrsi szellem erősítése.

 Őrsi jelképek kialakítása-ápolása (őrsi titok, -zászló, -induló, csatakiáltás).  Az őrsvezető szerepének kihangsúlyozása.

 Egészséges versenyszellem kialakítása.

 A cserkészek aktív részvétele az őrs életében.

 Az egyéni kompetenciák fejlesztése.  A feladatokkal célunk segíteni a rendszeres őrsi munkát.

Tudnivalók:

 A verseny elérhetőségei: https://makcsev.wordpress.com/ és a makcsev@gmail.com

 A verseny három interneten beküldhető fordulóból (egy hónap rendelkezésre álló idő fordulónként), egy körzeti és egy országos döntőből áll.

 A versenyző korosztály kiscserkész és cserkész lehet.

 A feladatokban különbségek lesznek a korosztály függvényében. makcsev.wordpress.com

 Várjuk a javaslatitokat, amelyek feladatok lehetnek a vetélkedőn.

 A versenyző egység az őrs, amelynek maximális létszáma 10 cserkész.

 A csapat- és rajvezető saját meglátása szerint, a verseny céljait figyelembe véve segíthet a versenyző őrsöknek. Hasonló szabály érvényes azokra az őrsvezetőkre, akik 4 évvel idősebbek az őrs átlag életkoránál.

 A kapcsolattartó személy minden esetben az őrsvezető kell legyen.

 A nem cserkészies magatartás kizárást vonhat maga után.

 Fontos a határidők pontos betartása.

 Minden forduló 40 (kiscserkészek esetében 30) pontot ér, tehát a körzeti döntőig összesen 120 pontot (kiscserkészeknél 90) lehet összegyűjteni. Azok a feladatok, amelyek határidő után kerültek beküldésre más elbírálásban részesülnek. A határidő után beérkezett feladatok pontszáma felére csökken. Például: ha egy 10 pontos feladatot 8 ponttal értékeltük, a határidőben beküldött feladat 8 pontot kap, míg a határidő után beérkezett feladat 4 pontot.

 A körzeti döntőn további 120 pontot lehet szerezni, tehát az összpontszám felét a fordulókban, a másik felét a körzeti döntőben lehet megszerezni.

 A körzeti döntőben elért végső pontszám 30 százaléka lesz az országos döntő induló pontszáma

 Az országos döntőbe minden körzet legjobb három cserkész és legjobb három kiscserkész őrse jut tovább.

MaKCseV-SzöVŐ részvételtől függetlenül buzdítunk minden vezetőt, hogy dolgozzanak őrsökbe, szervezzenek olyan tevékenységeket, vetélkedőket, amelyek az őrsi rendszert építik. Neveljük cserkészeinket kitartásra, a felvállalt munka befejezésére!

Mindezekhez kívánunk:

Jó munkát!

Biró Júlia (37-es számú Koós Ferenc cserkészcsapat),

Szőcs Szilveszter (139-es számú Tamás András cserkészcsapat),

Halmágyi Ildikó (21-es gróf Petki Dávid cserkészcsapat),

Halmágyi István Levente (30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat)

 

Hírdetés